Om skolen

Urtehagen videregående privatskole

Urtehagen driver videregående skole med fokus på integrering og tilpasninger til det norske samfunnet, samtidig som egen identitet, språk og kultur ivaretas. Elevene går igjennom alle de temaene de trenger for å kunne hvis de vil ta prøve for å bli norsk statsborger.

Det er to linjer på skolen.

Samfunnslinje

På samfunnslinjen lærer du om samfunnet, om barn og ungdom. Skolen er yrkesrettet og gjennom praksis på skolen får elevene muligheten til å tilegne seg yrkes- og samfunnsmessig kunnskap. 

Medielinje

På medielinjen har vi de samme temaene som på samfunnslinjen, men vi lærer å bruke kamera. Vi lager bilder og film om det vi lærer. Media elevene lager film på skolen i praksisperioden. 

Rull til toppen