Ukategorisert

Besøk av Oslohjelpa

I dag fikk skolen besøk av Oslohjelpa.Oslohjelpa er et lavterskeltilbud til barn og deres familier. De har fokus på familiens ressurser og medvirkning for å tilby helhetlig hjelp. De  har tro på at hjelpen blir best når familien utrykker sitt behov og sammen finner løsninger.  Oslohjelpa har to tilbud:-《like muligheter》som er et lavterskel tilbud til […]

Besøk av Tina fra politiets forebyggende enhet

I dag fikk skolen besøk av Tina fra politiets forebyggende enhet. Politiet- forebyggende avdeling har en forebyggende enhet og en etterforskningsenhet-de håndterer alle bekymringssaker der ungdom under 18-år  er involvert. Tina snakket om: Hvem Politiets forebyggende enhet er. Hvilken saker de håndterer. Deres samarbeid med skoler. Samhandling med andre aktører. Samarbeid med foreldre. Hvilke kontakt […]

Informasjonsmøte av rektor

I dag ble det holdt informasjonsmøte av rektor. Elevene fikk innblikk i hennes Umrah besøk. Hun snakket om de viktige punktene i utføringen av Umrah. Elevene var heldige nok til å få utdelt litt zamzam-vann og dadler. Det ble en liten historiefortelling om det hellige vannets opprinnelse- Zamzam: hellig kilde ved Kaba i Mekka Den […]

Rull til toppen