Besøk av Julia Aneth Mbalilaki

I dag hadde vi besøk av Julia Aneth Mbalilaki, Spesialrådgiver fra Regional kompetansetjeneste i Rehabilitering - Sunnaas Sykehus HF.  

Tema for dagen var: Innvandrerkvinners helse – Likestilling – Kvinnefrigjøring og Empowerment. 

 Takk for besøket! 

 

Besøk av Julia Aneth Mbalilaki
Rull til toppen