Besøk av Tina fra politiets forebyggende enhet

I dag fikk skolen besøk av Tina fra politiets forebyggende enhet. Politiet- forebyggende avdeling har en forebyggende enhet og en etterforskningsenhet-de håndterer alle bekymringssaker der ungdom under 18-år  er involvert.

Tina snakket om:

  • Hvem Politiets forebyggende enhet er.
  • Hvilken saker de håndterer.
  • Deres samarbeid med skoler.
  • Samhandling med andre aktører.
  • Samarbeid med foreldre.
  • Hvilke kontakt muligheter de har (uformelt/anonymt/tips) narkotikabruk og hvilke grep en kan ta som forelder.
  • Råd/oppfølging
  • En reel oppdatering i forhold til barne- og ungdomskriminalitet- og hvordan samhandling med foreldre kan ha et forebyggende effekt.

Besøk av Tina fra politiets forebyggende enhet
Rull til toppen