Besøk av Oslohjelpa

I dag fikk skolen besøk av Oslohjelpa.Oslohjelpa er et lavterskeltilbud til barn og deres familier. De har fokus på familiens ressurser og medvirkning for å tilby helhetlig hjelp. De  har tro på at hjelpen blir best når familien utrykker sitt behov og sammen finner løsninger.

 Oslohjelpa har to tilbud:-《like muligheter》som er et lavterskel tilbud til bydelens barn og og deres familier-《sammen på vei》 som er en studie/prosjekt for kvinner som er gravide for første gang.

Besøk av Oslohjelpa
Rull til toppen