Besøk av Norske Kvinners Sanitetsforening

På fredag 17. februar fikk skolen besøk av Norske kvinners sanitetsforening. Skolen har et tett samarbeid med foreningen og elever har fått mulighet til å delta i «Motherhood – mor i nytt land» kurset. Dette er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som skal oppdra barn i Norge.  

Tema for dagen var – informasjon til elevene om foreningen og ulike tilbud de har. 

Besøk av Norske Kvinners Sanitetsforening
Rull til toppen