Besøk av Julia Aneth Mbalilaki

I dag har vi hatt besøk av Julia Aneth Mbalilaki, Spesialrådgiver fra Regional kompetansetjeneste i Rehabilitering – Sunnaas Sykehus HF. Hun har mange års erfaring innenfor idrett.

Tema for dagen var «fysisk aktivitet». Det var et meget belærende foredrag som engasjerte elevene og som synliggjorde de positive effektene trening har på både fysisk og psykisk helse.

 

 

Besøk av Julia Aneth Mbalilaki
Rull til toppen