Besøk av Julia Aneth Mbalilaki – 3. juni 2022

I dag hadde vi besøk av Julia Aneth Mbalilaki, Spesialrådgiver fra Regional kompetansetjeneste i Rehabilitering – Sunnaas Sykehus HF. Tema for dagen var Kvinnehelse, Long Covid  og Rehabilitering.

Takk for besøket!

Besøk av Julia Aneth Mbalilaki – 3. juni 2022
Rull til toppen