Trygg sammen på Urtehagen

På fredag 25. mars fikk skolen besøk av Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.). Dette er en forening skolen samarbeider med på flere plan. I regi av beredskapsrådgiver, Andrea Svarstad, sammen med tre frivillige fikk elevene delta på «Trygg Sammen» opplegget. Agendaen var, førstehjelpsmodul: informasjon om førstehjelp og hvordan gå frem hvis noe akutt og alvorlig skjer. Dette er et flott bidrag til våre elever som bidrar til å gi nødvendig kunnskap som kan komme til nytte ved behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygg sammen på Urtehagen
Rull til toppen