Prosjekt for mødre på kvinnedagen

På selveste kvinnedagen fikk vi gleden av å starte opp et nytt samarbeid mellom Urtehagen VGS og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.).

Som en del av et pilotprosjekt får nemlig noen av elevene våre delta i refleksjonsprogrammet Motherhood – Mor i nytt land.

Elevene, som alle er mødre med minoritetsbakgrunn, skal sammen med tre dyktige veiledere fra N.K.S gjennom åtte samlinger med ulike temaer; som foreldrerollen i nytt land, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet.

N.K.S. forteller at målet med programmet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i Norge, vågee å være aktive i samfunnet og håndtere utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

 

 

Prosjekt for mødre på kvinnedagen
Rull til toppen