Day: 8. mars 2022

Prosjekt for mødre på kvinnedagen

På selveste kvinnedagen fikk vi gleden av å starte opp et nytt samarbeid mellom Urtehagen VGS og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.). Som en del av et pilotprosjekt får nemlig noen av elevene våre delta i refleksjonsprogrammet Motherhood – Mor i nytt land. Elevene, som alle er mødre med minoritetsbakgrunn, skal sammen med tre dyktige veiledere […]

Rull til toppen