Month: mars 2022

Trygg sammen på Urtehagen

På fredag 25. mars fikk skolen besøk av Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.). Dette er en forening skolen samarbeider med på flere plan. I regi av beredskapsrådgiver, Andrea Svarstad, sammen med tre frivillige fikk elevene delta på «Trygg Sammen» opplegget. Agendaen var, førstehjelpsmodul: informasjon om førstehjelp og hvordan gå frem hvis noe akutt og alvorlig skjer. […]

Prosjekt for mødre på kvinnedagen

På selveste kvinnedagen fikk vi gleden av å starte opp et nytt samarbeid mellom Urtehagen VGS og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.). Som en del av et pilotprosjekt får nemlig noen av elevene våre delta i refleksjonsprogrammet Motherhood – Mor i nytt land. Elevene, som alle er mødre med minoritetsbakgrunn, skal sammen med tre dyktige veiledere […]

Rull til toppen