Viktig informasjon

Til elever og lærere ved Urtehagen videregående privatskole

Dette er informasjon om undervisningsforholdet framover.

Byrådet har informert om at skolene skal gjenåpnes fra mandag 19. april. Gjenåpningen forutsetter at skolen drives på et «forsterket rødt nivå». «Forsterket rødt nivå i skole betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand». Skolen vår er kjent med noen av disse tiltakene, og vi ønsker å sette inn noen nye smitteverntiltak i tråd med de gjeldende retningslinjene.

De ansatte og elevenes beste er et grunnleggende prinsipp for alt som skjer i skolen. Følgende punkter som beskrives nedenfor må til enhver tid oppfylles av alle for å bidra til smittehindring.

  • Det anbefales sterkt å bruke munnbind under hele oppholdet på skolen. Dette vil si: i klasserommet, i gangene, i toalettet, i garderoben, på kontoret osv. Skolen skal dele ut munnbind til elevene i uke 16.
  • Mindre sosiale nærkontakter. Dere skal kun være sammen med de dere er i gruppe med.
  • I forhold til idrett, er det viktig at alle elever er innforstått med at vi må opprettholde en godkjent timeplan. Det er Ramadan og det respekterer vi, men det er forventet at elevene skal delta i idrett på lik linje med andre fag.
  • Alle gruppene skal være på de etasjene de hører til.
  • Bruk av toalett og garderober skal foregå i de etasjene dere hører til.

Vi takker for en fortsatt god innsats fra alle i denne korona-tid. I tillegg er det viktig å holde regelverket ute i samfunnet. På den måten kan vi bidra til å få ned smitten. Vel møtt til fysisk undervisning.

Hilsen

Rektor Rawafid

Shukri, Katy, Anne, Said, Samira.

Oslo, 16.04.2021

Viktig informasjon
Rull til toppen