Kjære elever ved Urtehagen videregående privatskole
Vi ønsker alle godt nytt år! Det gjelder både et godt nytt skoleår og godt nytt år i det hele tatt. Vi gleder oss til å se dere tilbake på skolen nå etter ferien.
Vi synes at halvåret som er gått, har vært greit på skolen, korona-tiden tatt i betraktning. Skolen takker elever og lærere for fin innsats.
Skolens åpning etter ferien
Skolen åpner mandag 4. januar. Gruppene blir organisert som før for samfunnslinjen og medielinjen, til avtalte tider som før ferien.
Korona-tid
Det er fortsatt korona-tid, også på skolen. Skolen er på rødt nivå. Det er viktig at alle opprettholder korona-tiltak og regler for smittevern som før.
Rødt nivå for videregående skoler
Dette er regler for smittevern ved skolen gitt av myndighetene for videregående skoler, som for vår skole:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn elever i mindre grupper
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Skolen med elever og lærere følger opp dette. Skolen vil videre hele tiden lytte til og iverksette eventuelle nye tiltak som myndighetene vil fremme.
Vi understreker det er viktig at elever og lærere møter på skolen og følger de oppgitte regler. Fravær bør begrenses så mye som mulig. Regelverket er overordnet. Undervisning er også viktig.
Godt nytt år!

Skolen ønsker alle velkommen til et godt nytt skoleår

Med hilsen
Rawafid Shahad, rektor.

Oslo. 02.01.2021

Rull til toppen