Barnevernet Gamle Oslo har vært på besøk

Barnevernet Gamle Oslo

Barnevernet Gamle Oslo har vært på besøk på skolen i dag. Elevene har lært om hvordan en barnevernssak oppstår og trinnene den følger opp. Om blant annet bekymringsmeldinger og akuttplassering. Vi har lært om pluss og minus i familier, ressurser og mangel på ressurser. Vi har også sett en veldig fin video om vold mot barn. Vi har lært litt om oppvekst i egen familie, situasjonen i familien nå og hvordan det kan påvirke en som mor eller far for sine egne barn.

Det var et innholdsrikt og spennende foredrag.

Takk til dere. 

 

Barnevernet Gamle Oslo har vært på besøk
Rull til toppen