Barnevernet Gamle Oslo har vært på besøk

Barnevernet Gamle Oslo har vært på besøk

Barnevernet Gamle Oslo

Barnevernet Gamle Oslo har vært på besøk på skolen i dag. Elevene har lært om hvordan en barnevernssak oppstår og trinnene den følger opp. Om blant annet bekymringsmeldinger og akuttplassering. Vi har lært om pluss og minus i familier, ressurser og mangel på ressurser. Vi har også sett en veldig fin video om vold mot barn. Vi har lært litt om oppvekst i egen familie, situasjonen i familien nå og hvordan det kan påvirke en som mor eller far for sine egne barn.

Det var et innholdsrikt og spennende foredrag.

Takk til dere.