Abloom filmfestival

Abloom filmfestival

I går har elevene vært med på den spennende og lærerike filmfestivalen Abloom. Det har vært innholdsrike taler og spennende videoer og film. Vi koste oss masse og er veldig takknemlige for denne invitasjonen. Det er alltid en god dag å lære mer om tilgjengelighet og tilrettelegging for folk med funksjonsnedsettelser, av dyktige foredragsholdere.

Takk for oss.

 

Link til Ablooms hjemmeside: https://www.abloom.no/

Link til Ablooms facebook side:

https://www.facebook.com/www.abloom.no/?__tn__=K-R&eid=ARDLzPoq4wvo_ujd4qSp4PeyvlufwMRKOnVBP6mxIfDQ6CkfoQKzZnZBIZueHR5LUvkmHrKo_6VxUWV0&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDaPD-NLNti4uQXXtZZ7Zcmwxd83YDqDH5oEPzoju1GKA1waAUS0aoR3Wi1wYfYAFn7v_8B8dKZCxp1bGblGZPGMIXoKEFHVjjo8xh9JedmMaMqzz4HKaADDjSs_IiEnwKcRK51-H5zzvhWpzJp0e9bp9tMIIyCar1eknJqp167dUFy_8Nh9lnJDotRPKDke_nMv6YgLjLMDdCi3fAQl9kgZDLjLjCJnze2joqwrZcvivlsMerL34oERtl0Ek38XKvb-cNTVtQsfipGnOg1ilKpsmspZ3vF7Nmh5GxdU-Yvhd5n2xRLWm7PvIfr8O116VVJpSMwrpafAKoek-aWc7yMtA

 

Abloom filmfestival
Rull til toppen