Jan Akerjordet er død


Vår mangeårige styreleder, lærer, rådgiver og gode venn Jan Akerjordet er gått bort! Jan vil bli dypt savnet på skolen. Han var også sentral i mye av arbeidet til Urtehagen stiftelse.

Vi har i mange år drevet Urtehagen VIDEREGÅENDE PRIVATSKOLE, nå voksenopplæring. Du var lærer ved skolen fra første stund! Du har alltid vært en drivkraft for skolen! Du var en dyktig kollega. Du har hjulpet mange elever, også sosialt, når det har vært nødvendig. I de siste årene var du styreleder for hele skolens drift. Skolen takker deg, Jan!

Vi i Urtehagen driver BARNEHAGER, for rundt 300 barn. Du har alltid hjulpet, stimulert og oppmuntret til et godt arbeid. Barnehagene takker deg, Jan!

Vi har etablert HYBLER for vanskeligstilt ungdom, som skal tilbys kurs, utdanning og jobb. Du var pådriver og aktiv for dette fra første øyeblikk. Brukerne takker deg, Jan!

Vi har drevet LOKAL RADIO, drevet frem av dine kunnskaper. Takk til deg, Jan!

Så til kanskje ditt hjertensbarn: VÅRT BARNEHJEM PÅ AFRIKAS HORN. Vi har startet og driver et barnehjem for 50 foreldreløse og fattige barn – og et dagsenter for utviklingshemmete barn – i Somalia/Nord-Somalia. Vi hentet barna nærmest inn fra gaten. Barna hadde lite mat, dårlig med klær – og ingen gikk på skole. Nå har de hus, mat og klær på barnehjemmet. Alle får gå på skole! Ja, nå bygger vi en skole for dem! Barnehjemmet var viktig for deg, Jan. Vi lagde en egen barnehjemgruppe for å drive arbeidet her hjemme. Du var leder i gruppen, Jan! Vi takker deg for det.

BARNA I BARNEHJEMMET TAKKER DEG! De har sendt en hilsen til deg, gjennom Fosia, vår leder på barnehjemmet der nede. Hun var elev ved vår skole – og du har også hjulpet henne! Hun dro tilbake til Somalia/Somaliland for å gjøre et nyttig arbeid. Fosia kunne ikke komme hit selv! Vi har bedt Rawafid, skolens rektor, om å lese den hilsen fra barna og Fosia. Rektor vil også gi familien et album, til minne om Jans innsats på skolen.

Konklusjon, Jan! Vi vil takke deg for mange ting! Men vi takker deg først og fremst for dette: At du har vært et uvanlig godt menneske. Det skal vi huske deg for, Jan!

Vi i Urtehagen.

Jan Akerjordet er død
Rull til toppen