Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Skolen skal gi elevene kunnskap og erfaring for egen vekst og utvikling rettet inn mot samfunn og arbeidsliv i Norge.

Skolens tilbud hviler på dette grunnlaget:

Yrkesrettet undervisning

 • Skolen skal ha til formål å gi videregående yrkesrettet undervisning som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler (Friskoleloven, i tidligere godkjenning).
 • Med yrkesrettet opplæring menes opplæring som er relevant for eller kvalifiseres til innsats i arbeidslivet og/eller i samfunnet for øvrig (Utdanningsdirektoratets godkjenningsbrev til skolen 22.03.2005).
 • Urtehagen Videregående Privatskole skal være en islamsk basert skole som skal drive videregående yrkesrettet utdanning (skolens læreplan).
 • Skolen skal gi yrkes- og samfunnsmessig kunnskap med utgangspunkt i elevenes nivå (skolens læreplan).

Læring til samfunns- og arbeidsliv

 • Skolen skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet (Voksenopplæringsloven).
 • Skolen skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet» (Voksenopplæringsloven).
 • Skolen skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger som utruster mennesker til nyttig innsats i det norske samfunnet (skolens læreplan).

Skolens tilbud

Skolen skal gi elevene kunnskap og erfaring for egen vekst og utvikling rettet inn mot samfunn og arbeidsliv i Norge.

Yrkesrettet undervisningSkolens tilbud hviler på dette grunnlaget:

Skolen skal ha til formål å gi videregående yrkesrettet undervisning som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler (Friskoleloven, i tidligere godkjenning). Med yrkesrettet opplæring menes opplæring som er relevant for eller kvalifiseres til innsats i arbeidslivet og/eller i samfunnet for øvrig (Utdanningsdirektoratets godkjenningsbrev til skolen 22.03.2005).

Urtehagen Videregående Privatskole skal være «en islamsk basert skole som skal drive videregående yrkesrettet utdanning» (skolens læreplan).
Skolen skal gi yrkes- og samfunnsmessig kunnskap med utgangspunkt i elevenes nivå» (skolens læreplan).

Læring til samfunns- og arbeidsliv

Skolen skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet(Voksenopplæringsloven).

Skolen skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet (Voksenopplæringsloven).

Skolen skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger som utruster mennesker til nyttig innsats i det norske samfunnet (skolens læreplan).

Skolen skal forberede til arbeid i blant annet:

 • Barnehager
 • Skoler og skolefritidsordninger
 • Eldreomsorg
 • Ungdomstiltak
 • Andre nyttige oppgaver i samfunnet.

Skolens internasjonale aspekter

Skolen er en norsk skole; i Norge. Men den har også internasjonale aspekter. Skolen tar opp og diskuterer migrasjon og kulturkonflikter, forståelse over landegrenser, barns oppvekst i Norge og andre steder, syn på fattigdom og rikdom, internasjonal helse, med mere.

Skolens styre har vedtatt å knytte skolens internasjonale aspekter til blant annet et barnehjem på Afrikas Horn, drevet av Urtehagen International. I den kontakten hentes kunnskap og erfaring som bringes tilbake til skolen og til skolens elever, i et samarbeid som skal komme alle elever på skolen til gode, i samsvar med skolens karakter.

For mer informasjon om Urtehagen International klikk her

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.