Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie?

Samfunnslinjen har som mål:

 • å gi yrkesrettet kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår, vanskeligheter og utfordringer, og hvordan å ivareta deres rettigheter og behov, og bidra til deres utvikling i det norske samfunnet ut fra et islamsk ståsted.
 • å gi yrkesrettet kunnskap om kropp og helse, pleie og omsorg, styrke språkkunnskaper og utvikle elevens evner og anlegg, gi allmenn kompetanseheving og bidra til selvutvikling med utgangspunkt i elevens religiøse bakgrunn.

Samfunnslinjen har disse fagene:

 1: Barn, ungdom og samfunn

Hovedmålet med faget er å:

 • gi grunnleggende kunnskaper om barns utvikling og vekst
 • gi erfaringer fra praktisk undervisning i blant annet barnehager
 • gi elevene nødvendig vokabular og begrepsforståelse for å kunne samtale om, og ta til seg informasjon, om emnet
 • gi større forståelse for norsk barnekultur og oppvekst i Norge
 • se barn og unges oppvekstvilkår fra et islamsk synspunkt.

2: Data

Eleven skal:

 • bli fortrolig med data som redskap
 • bli kjent med muligheter som data gir
 • tilegnet seg grunnelementer i undervisningsplanen og kunne bruke data til enkle operasjoner

3. Helsefag

Elevene skal:

 • bli kjent med kroppens anotomi
 • bli kjent med organers funsksjon, og kunne snakke om dette muntlig
 • bli kjent med kostsirkelen, og hvordan deler av den utfyller hverandre
 • lære om viktige sykdommer
 • lære elementær sykepleie
 • bli kjent med organisering av helsevesen, eldreomsorg etc i samfunnet
 • få mulighet til praktisk undervisning innen omsorgsyrker
 • få kunnskap om hudpleie for friske og syke
 • gjennomgå førstehjelpskurs
 • styrke språket med fagtermer, begrep og formuleringer
 • se helse, kropp og sykdom fra et islamsk synspunkt.

4: Idrett

Faget skal:

 • gi opplæring i ulike former for fysisk aktivitet
 • fremme bevisstheten om god helse
 • bidra til kroppslig selvtillit
 • stimulere glede ved kroppslig utfoldelse
 • styrke elevenes helse
 • se det ansvar en har (etter Islam) for helse og kropp

5: Arabisk

Faget skal:

 • gi eleven mulighet til å oppfatte arabisk, kunne lese enkle tekster og uttrykke enkel tale
 • gi eleven mulighet til selv å lese, og forstå, tekster i Koranen

6: Religion (med vekt på islam)

Faget skal:

 • gi grunnleggende kunnskap om islamsk tro, etikk og historie
 • forklare det islamske skapelsesbildet
 • omtale de viktigste profetene
 • gi kunnskap om profeten Muhammed
 • diskutere korrekt livsførsel
 • omtale tingenes mening
 • presentere andre religioner og livssyn.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.