Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Liker du å arbeide med tekst, lyd eller bilde? Er du interessert i informasjonsteknologi og digitale medier?

Medielinjen har som mål:

 • å bedre elevens kvalifikasjoner med henblikk på fremtidig yrkesutøvelse innen medie-, data- og TV-relaterte arbeider.
 • å gi yrkesrettet kunnskap om kropp og helse, pleie og omsorg, styrke språkkunnskaper og utvikle elevens evner og anlegg, gi allmenn kompetanseheving og bidra til selvutvikling med utgangspunkt i elevens religiøse bakgrunn.

Medielinjen har disse fagene:

1. Mediekunnskap 

Hovedmålet med faget er å:

 • bevisstgjøre eleven på medienes rolle
 • klargjøre pressefrihet
 • vise medienes særegenheter
 • gi grunnleggende kunnskap i medievitenskap
 • trene eleven i noen journalistiske prinsipper
 • styrke språkevne og språkforståelse
 • se mediene fra et islamsk ståsted.

2. TV og video

Hovedmålet med faget er å:

 • gi praktisk opplæring i TV-håndverk og teknikk
 • bli kjent med ulike arbeidsoppgaver i et TV-studio
 • lære å analysere og vurdere ulike TV-produksjoner
 • kunne gjøre bruk av data inne TV/videoarbeid
 • kunne oppsøke institusjoner og arrangementer, og møte aktuelle personer for reportasjer, intervjuer og filming
 • vite å bruke TV/video i islamsk opplysningsarbeid.

 

3. Data

Hovedmålet med faget:

Presentasjon (MS PowerPoint 2000), med vekt på:

 • utforming av en presentasjon, kopiere, flytte og slette tekst
 • bilder og lysbilder
 • formatering
 • effekter til lysbildeframvisning
 • lysbildeframvisning
 • presentasjon.

 

Videre skal det trekkes inn andre grafiske programmet, som:

 • Photoshop LE, med vekt på
 • finklipping og flytting av bilder
 • omforming, tekst og farger
 • forbedring av bilder
 • manuell retusjering
 • skanning av bilder og filmer.

4. Helsefag

Elevene skal:

 • bli kjent med kroppens anotomi
 • bli kjent med organers funsksjon, og kunne snakke om dette muntlig
 • bli kjent med kostsirkelen, og hvordan deler av den utfyller hverandre
 • lære om viktige sykdommer
 • lære elementær sykepleie
 • bli kjent med organisering av helsevesen, eldreomsorg etc i samfunnet
 • få mulighet til praktisk undervisning innen omsorgsyrker
 • få kunnskap om hudpleie for friske og syke
 • gjennomgå førstehjelpskurs
 • styrke språket med fagtermer, begrep og formuleringer
 • se helse, kropp og sykdom fra et islamsk synspunkt.

 

5. Idrett

Faget skal:

 • gi opplæring i ulike former for fysisk aktivitet
 • fremme bevisstheten om god helse
 • bidra til kroppslig selvtillit
 • stimulere glede ved kroppslig utfoldelse
 • styrke elevenes helse
 • se det ansvar en har (etter Islam) for helse og kropp

 

6. Arabisk

Faget skal:

 • gi eleven mulighet til å oppfatte arabisk, kunne lese enkle tekster og uttrykke enkel tale
 • gi eleven mulighet til selv å lese, og forstå, tekster i Koranen

 

7. Religion (med vekt på islam)

Faget skal:

 • gi grunnleggende kunnskap om islamsk tro, etikk og historie
 • forklare det islamske skapelsesbildet
 • omtale de viktigste profetene
 • gi kunnskap om profeten Muhammed
 • diskutere korrekt livsførsel
 • omtale tingenes mening
 • presentere andre religioner og livssyn.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.