Skolens tilbud

Skolen skal gi elevene kunnskap og erfaring for egen vekst og utvikling rettet inn mot samfunn og arbeidsliv i Norge.

Skolens tilbud hviler på dette grunnlaget:

Yrkesrettet undervisning

 • Skolen skal «ha til formål å gi videregående yrkesrettet undervisning som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler» (Friskoleloven, i tidligere godkjenning).
 • «Med yrkesrettet opplæring menes opplæring som er relevant for eller kvalifiseres til innsats i arbeidslivet og/eller i samfunnet for øvrig» (Utdanningsdirektoratets godkjenningsbrev til skolen 22.03.2005).
 • Urtehagen Videregående Privatskole skal være «en islamsk basert skole som skal drive videregående yrkesrettet utdanning» (skolens læreplan).
 • Skolen skal «gi yrkes- og samfunnsmessig kunnskap med utgangspunkt i elevenes nivå» (skolens læreplan).

Læring til samfunns- og arbeidsliv

 • Skolen skal «fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet» (Voksenopplæringsloven).
 • Skolen skal «bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet» (Voksenopplæringsloven).
 • Skolen skal «gi kunnskap, ferdigheter og holdninger som utruster mennesker til nyttig innsats i det norske samfunnet» (skolens læreplan).

Skolen skal forberede til arbeid i blant annet:

 • Barnehager
 • Skoler og skolefritidsordninger
 • Eldreomsorg
 • Ungdomstiltak
 • Andre nyttige oppgaver i samfunnet.

Skolens internasjonale aspekter

Skolen er en norsk skole; i Norge. Men den har også internasjonale aspekter. Skolen tar opp og diskuterer migrasjon og kulturkonflikter, forståelse over landegrenser, barns oppvekst i Norge og andre steder, syn på fattigdom og rikdom, internasjonal helse, med mere.

Skolens styre har vedtatt å knytte skolens internasjonale aspekter til blant annet et barnehjem på Afrikas Horn, drevet av Urtehagen International. I den kontakten hentes kunnskap og erfaring som bringes tilbake til skolen og til skolens elever, i et samarbeid som skal komme alle elever på skolen til gode, i samsvar med skolens karakter.

For mer informasjon om Urtehagen International klikk her