Urtehagen internasjonal

Urtehagen videregående privatskole samarbeider med Urtehagen Internasjonal om flere ulike veldedige prosjekter. Her kan dere lese mer om noen av de prosjektene.

Tema: Urolige barn

Vi fikk besøk av Sølvi Glevoll i dag. Hun snakket om barn som er urolige, og hvordan vi kan hjelpe dem med å takle hverdagen sin bedre. Tusen takk for besøket, og et interessant tema!

Innsamling til Burao!

Media B laget mat, og solgte til inntekt for Urtehagen barnehjem i Burao! Der driver de å bygger skole for barna! Våre flinke elever samlet inn 2000,- til barnehjemmet!

Jan Akerjordet er død

Vår mangeårige styreleder, lærer, rådgiver og gode venn Jan Akerjordet er gått bort! Jan vil bli dypt savnet på skolen. Han var også sentral i mye av arbeidet til Urtehagen stiftelse. Vi har i mange år drevet Urtehagen VIDEREGÅENDE PRIVATSKOLE, nå voksenopplæring. Du var lærer ved skolen fra første stund! Du har alltid vært en […]